پس از اینکه وبلاگ قبلی من با نام «الفبای مدیریت» مورد لطف از ما بهتران واقع شد(!) و بی هیچ مقدمه و اخطار، و بدون پاسخگویی و به نظر من بدون هیچ دلیلی وبلاگی که از سال ۱۳۸۶ بطور مرتب مطالبم را در آن منتشر می‌کردم و در اواخر تعداد بازدیدکننده‌ی خوبی هم داشت را فــیــلــتــر کردند و بدتر از آن اینکه بلاگفا دسترسی مرا به بخش مدیریت وبلاگم مسدود کرد و حتی نتوانستم از مطالبم پشتیبان بگیرم و آنها را به یک جای دیگری منتقل نمایم، تصمیم گرفتم دوباره از اول با وبلاگی جدید با نام  وبلاگ علی حسین زاده نوشتن را شروع کنم و امیدوارم «بیان» مثل بلاگفا آن بلا را بر سر این وبلاگ نیاورد.

درباره من

تماس با من