صحبت از قهرمانی یوونتوس در سری آ ایتالیا هیچ وقت خبر جدیدی نبوده است